Instrukcije

Da biste se prijavili za registraciju, unesite korisničko ime i lozinku koju je organizator poslao predsednicima IPA sekcija

Image

Phone

+382 (67) 189-461

Phone

+382 (67) 189-154

Phone

+382 (67) 184-107

Email

ipagames.2022@gmail.com
Flag Counter