TEAM WINNER - WOMEN

TEAM WINNER - WOMEN

ODBOJKA ŽENE

R.BR.

NAZIV EKIPE

Plasman

UKUPNO BODOVA

1.      

IPA Rumunija

I

15

2.      

IPA Crna Gora – Ekipa 1

II

10

3.      

IPA Njemačka

III

8

4.      

IPA Bosna i Hercegovina – Ekipa 1

IV

7

5.      

IPA Crna Gora – Ekipa 2

V

6

6.      

IPA Albanija u osnivanju

VI

5

 

STONI TENIS ŽENE

R.BR.

NAZIV EKIPE

Plasman

UKUPNO BODOVA

1.      

IPA Rumunija

I

15

2.      

IPA Crna Gora – Ekipa 1

II

10

3.      

IPA Crna Gora – Ekipa 2

III

8

 

STRELJAŠTVO ŽENE

R.BR.

NAZIV EKIPE

Plasman

UKUPNO BODOVA

1.

IPA Hrvatska – ekipa 1

I

15

2.

IPA Hrvatska – ekipa 2

II

10

3.

IPA Crna Gora – Ekipa 1

III

8

 

ATLETIKA ŽENE

R.BR.

NAZIV EKIPE

Plasman

UKUPNO BODOVA

1.      

IPA Litvanija – Ekipa 1

I

15

2.      

IPA Izrael – ekipa 1

II

10

3.      

IPA Hrvatska – ekipa 1

III

8

4.      

IPA Crna Gora – Ekipa 1

IV

7

5.      

IPA Sjeverna Makedonija

V

6

 

 

UKUPNI POBEDNIK - ŽENE

R.BR.

NAZIV EKIPE

Odbojka na pijesku

Stoni tenis

Streljaštvo

Atletika

UKUPNO BODOVA

Plasman

1.      

IPA Crna Gora – Ekipa 1

10

10

8

7

35

I

2.      

IPA Rumunija

15

15

0

0

30

II

3.      

IPA Hrvatska – ekipa 1

0

0

15

8

23

III

4.      

IPA Litvanija – Ekipa 1

0

0

0

15

15

IV

5.      

IPA Crna Gora – Ekipa 2

6

8

0

0

14

V

6.      

IPA Izrael – ekipa 1

0

0

0

10

10

VI

7.      

IPA Hrvatska – ekipa 2

0

0

10

0

10

VII

8.      

IPA Njemačka

8

0

0

0

8

VIII

9.      

IPA Bosna i Hercegovina – Ekipa 1

7

0

0

0

7

IX

10.   

IPA Sjeverna Makedonija

0

0

0

6

6

X

11.   

IPA Albanija u osnivanju

5

0

0

0

5

XI